fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION

LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Kulu Kulu

หลักสูตรสำหรับน้องวัย 2 ปี

    วัย 2 ปี กับช่วงวัยที่น่ารักที่สุด ช่างจดจำคำพูดมากขึ้น เริ่มรู้สึกสงสัยกับสิ่งต่างๆ เกิดคำถามในใจ เริ่มมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เริ่มจะเข้าใจคำสั่ง และมีเหตุผลเพิ่มขึ้น

    Kuru Kuru Club เราใช้ดนตรีกับการพัฒนาโดยใช้บรรยากาศในชั้นเรียน สนุกสนานกับเสียงดนตรี มีการเล่านิทานประกอบดนตรีเพื่อให้เกิดจินตนาการระหว่างภาพและเสียง มีเกมส์ดนตรีให้เด็กๆได้เล่นไปกับคุณครู และผู้ปกครอง ความสนุกสนานในชั้นเรียน Kuru Kuru Club ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ Creativity ทางดนตรีและอื่นๆ

    Rhythmic เป็นสื่อการสอนให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับสุนทรีย์ทางดนตรีได้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุด เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมี Personality หรือบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนกัน มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันแต่เมื่อเด็กๆวัย 2ขวบมาอยู่ด้วยกัน จะทำให้เกิดเสียงดนตรี Harmony ที่งดงามตามสไตล์ของวัย 2ปี ทำให้เด็กๆรู้จักการเข้าสังคมโดยใช้ดนตรีสื่อสารซึ่งกันและกัน เกิดพัฒนาการด้าน การฟัง ร้อง และ เล่น

 

เรียนเป็นกลุ่ม โดยมีครู 2 ท่านที่จะดูแลการเรียนการสอนอย่างละเอียด และพิถีพิถันกับบุคลิกลักษณะเฉพาะรายบุคคลก่อนเริ่มการเรียน Kawai Music School จะไม่ใช้สูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กๆทุกคน เพราะเราให้ความเคารพกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่ามีความไม่เหมือนกัน และในทุกๆคลาสการเรียนการสอนในชั้นเรียน เราจะไม่ได้ใช้ CD หรือสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิค แต่จะใช้เปียโนบรรเลงโดยครูผู้สอน ในการเล่นแนวประกอบประสาน (Accompaniment) ครูจะบรรเลงเพลงตามจังหวะของเด็กๆ

พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยใช้ดนตรีและคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นสื่อในกิจกรรม Kawai Music Education System ใช้ Rhythmic เป็นสื่อการเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กๆ โดยให้ดนตรี และผู้ปกครองเป็นสื่อกลางในการพัฒนา เด็กๆจะโต้ตอบโดยใช้ประสาทสัมผัส กับคุณพ่อ หรือ คุณแม่ ตามจังหวะที่ครูผู้สอนเล่นประกอบในชั้นเรียน

ก่อนการเรียนจะเริ่มขึ้น คุณครูจะใช้ดนตรีในการ warm up (เตรียมความพร้อม) โดยเรียกชื่อนักเรียนและสนุกสนานกับ character ตัวละครพระเอกที่ชื่อว่า Kulu Kulu ใช้ทำนองและจังหวะเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กๆในชั้นเรียน ตื่นตัวและสนุกสนาน 

นอกจากการได้บริหารร่างกายกับดนตรีด้วยทำนองและจังหวะแล้ว เด็กๆก็ยังสามารถร้องเพลงง่ายๆกับครูและผู้ปกครองอย่างสนุกสนาน และเรายังใช้เครื่องดนตรีประเภทอื่นนอกเหนือเปียโน โดยเด็กๆจะได้สัมผัส หรือเล่นกลอง Tamboline เครื่องประกอบจังหวะต่างๆที่เด็กๆชอบ ตามจังหวะที่ครูเล่น

ทุกๆกิจกรรมของการเรียนในชั้น Kulu Kulu ที่ใช้ Rhythmics นั้นไม่ได้เน้นเฉพาะการพัฒนาด้านดนตรีให้กับเด็กๆเท่านั้น แต่จะสามารถพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซีกซ้าย พัฒนาทางด้านโสตประสาท ซึ่งการใช้ Rhythmics ในชั้นเรียนของ Kawai Music School ได้ถูกวิจัยค้นคว้าและใช้ในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 50ปี ซึ่ง Kawai เชื่อมั่นในพัฒนาการของเด็กในทุกๆส่วน โดยใช้ Rhythmics เด็กๆจะได้ฟังเพลงไพเราะจากครูผู้สอนโดยเล่นเปียตลอดชั่วโมง เด็กๆจะได้ยินเสียงร้องพร้อมกับ CD ที่บรรจุเพลงที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกับวัยละพัฒนาการของเด็ก เด็กจะได้ฟังมีการโต้ตอบและรู้สึกดีๆ สิ่งสำคัญคือ ได้พัฒนาทุกๆส่วนของร่างกานโดยได้ประสบการณ์ตรงจากการฟังดนตรีที่มีความงดงาม

Target age: 2 years Group lessons (accompanied by guardian)

Teachers: 2 Duration: 60 minutes/session

Frequency: 3 times a month (36 per year)
Periods: Course starting in spring – 1 year / Course

* Lesson duration includes entering and leaving the classroom.

  • Rhythmic Guidebook (1)

          

  • CDs (1)

          

  • Attendance Cards & Stickers

          

* Both for the first half and the second half stage
* Image shows the material for the first half stage 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน  (จะเหมือนกับ Coo Chan แต่เนื้อหาการเรียนจะยากขึ้น เพื่อให้เหมาะกับน้องวัย 2 ขวบ)
  –  ฝึกการเข้าสังคม เพราะวิชานี้จะเรียนกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ผู้เรียนจะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังฝึกความกล้าในการพบเจอคนแปลกหน้า ในที่นี้คือผู้ปกครองของเพื่อนๆ

  –  ฝึกทำตามคำสั่งภาษาอังกฤษ ที่มีในเพลงตามคุณครูได้ เช่น เดิน วิ่ง โยก เพื่อให้รู้จักการอยู่ในกฎระเบียบกับผู้อื่น

  –  ฝึกการสังเกตและสมาธิ ผ่านทางเสียงดนตรี เช่น การเคาะเครื่องดนตรีให้ ช้า-เร็ว ดัง-เบา ซึ่งเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีดนตรี–  ฝึกการคิดและจินตนาการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการเล่านิทานไปกับคุณครู

  –  ได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่จากการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ


อายุของผู้เรียน : 2 – 2.11 ปี

รูปแบบการเรียนการสอน : กลุ่ม 4-6 คน

เวลาเรียน: เดือนละ 3-4 ครั้งๆละ 50 นาที

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 1 ปี

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG