fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Kawai Music Foundation

ต้นกำเนิดของเปียโนคาไว และโรงเรียนดนตรีคาไว

     Kawai (คาไว) เกิดขึ้นได้โดย Mr.Koichi Kawai (โคอิชิ คาไว) เป็นผู้ก่อตั้งโดยท่านได้เริ่มจากการเป็นหนึ่งในทึมผู้คิดค้นและสร้างเปียโนหลังแรกในประเทศญี่ปุ่น โดย Mr.Kawai เป็นผู้มีจิตวิญญาณในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เขาเป็นคนแรกที่ออกแบบและสร้าง Action(แอคชั่น) สำหรับแกรนด์เปียโน เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่คิดค้นกลไกเปียโนทั้งชิ้น และยังได้รับสิทธิบัตรมากมายสำหรับนวัตกรรมท?ีเขาเป็นผู้คิดค้น จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “Blue Ribbon Medal” จากสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นคนแรกของวงการเครื่องดนตรี และยังได้วางรากฐานการพัฒนาเปียโนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นต่อมาได้พัฒนาเปียโน ซึงนับเป็นก้าวแรกอันยอดเยี่ยมที่ทำให้ตระกูล Kawai มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับประวัติศาสตร์เปียโนญี่ปุ่นเลยทีเดียว


     Mr.Koichi Kawai ได้เสียชีวิตในปี 1955 และ Mr.Shigeru Kawai (ชิเกรุ คาไว) บุตรชายได้เข้ามาบริหารงานต่อ และนำ Kawai เข้าสู่ยุคสมัยของการผลิตเปียโนที่ทันสมัยมากขึ้น โดยเขาเชื่อว่าเปียโนที่ดีที่สุดนั้น สามารถสร้างได้จากการผสมผสานกันระหว่างทักษะและประสบการณ์ของช่างฝีมือชั้นเยี่ยมบวกกับความแม่นยำของเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เมื่อ Mr.Shigeru ได้พัฒนามาตรฐานการผลิตจนประสบความสำเร็จแล้ว ก็ได้หันมาให้ความสนใจในด้านของดนตรีศึกษา โดยเห็นว่าการศึกษาด้านดนตรีเป็นรากฐานที่สำคัญของการยกระดับจิตใจและพัฒนาการทางสมอง รวมไปถึงความคิด อีกทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในธุรกิจเปียโนอีกด้วย ดังนั้น Mr.Shigeru จึงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันดนตรี Kawai ขึ้นมานับตั้งแต่บัดนั้น  สถาบันดนตรี Kawai นั้น นอกจากจะสอนดนตรีโดยเน้นหนักที่วิชาเปียโนแล้ว ยังเป็นสถาบันที่ให้การอบรมครูผู้สอนและช่างฝีมือเปียโน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเปียโนอีกด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Kawai Music School และ Kawai Music Education System อย่างแท้จริง

    ต่อมาในปี 1989 Mr.Hirotaka Kawai (ฮิโรทากะ คาไว) ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของตระกูลคาไว ยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปยังไม่หยุดยั้ง จนทำให้เปียโน Kawai เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ศิลปินและนักเปียโนอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นทวีปยุโรป อเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย จนได้รับเลือกให้เป็นเปียโนที่ใช้ในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วย Mr.Hirotaka ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาชิ้นส่วนต่างๆของเปียโนให้ดียิ่งกว่าเดิม โดยทีมวิจัยและค้นคว้าของ Kawai ได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น กลไกแบบ Millennium III ที่มีการตอบสนองเป็นเลิศ, ชิ้นส่วนแบบ ABS Styran ที่แม่นยำและแข็งแรงทนทาน รวมถึงคีย์แบบ Neotex ที่สามารถดูดซับเหงื่อและความันจากนิ้วมือได้ดี จนทำให้เปียโนของ Kawai รู้จักในนามของ “เปียโนแห่งอนาคต” (Future of touch)
จากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความรักในเสียงเปียโนมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน ทำให้เปียโนดิจิตอลของ Kawai เป็นเปียโนดิจิตอลที่มีความแม่นยำที่สุด แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงเจตจำนงของ Kawai ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกทั้งยังมีการปลูกป่าทดแทนอย่างสมํ่าเสมอ  ทำให้ Kawai ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 และ 14001 เป็นเครื่องยืนยันคุณภาพและคำมั่น สัญญาของ Kawai ในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG