fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION

LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Coo Chan

หลักสูตรสำหรับน้องวัย 1 ปี

       สำหรับเด็กวัย 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงสำคัญที่สุดของการพัฒนาด้านร่างกาย ประสาทสัมผัสทั้งห้า หลักสูตร Coo Chan Land ใช้ดนตรีเป็นสื่อสัมผัสทางร่างกายและจิตใจระหว่างเด็กกับผู้ปกครองและครูผู้สอน บรรยากาศใน คลาสของเราใช้การสอนแบบ Rhythmic ให้เด็กๆวัย 1 ปีมีความสุข สนุกสนานกับการร้องเพลง ด้วยจังหวะที่ทำให้เด็กๆรู้สึกสบายไม่เครียด และฟังเสียงเปียโน Acoustic ของคุณครูจะทำให้เด็กวัย 1 ปีนั้นมีจินตนาการไปพร้อมกับการสอนของคุณครู

    วัย 1 ปีกับช่วงแห่งการพัฒนา เริ่มต้นสัมผัสความสุนทรีย์ทางดนตรีกับ Coo Chan Land ที่จะช่วยขับกล่อม จิตใจ อารมณ์ ของลูกน้อย อันเป็นฐานสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาด้านอื่นของร่างกายอารมณ์ และจิตใจของลูกน้อยต่อไป

    Coo Chan Land เสมือนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง และเด็ก โดยใช้กิจกรรม Rhythmic เด็กวัย 1 ปี จะเริ่มรู้สึกถึงดนตรีโดยผ่านการฟัง แล้วมีการโต้ตอบอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเด็กวัยนี้ พร้อมๆไปกับการพัฒนาด้านการสื่อสารและความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ Kawai Music School เชื่อว่าการใช้ดนตรีเป็นสื่อประสานระหว่างผู้ปกครองกับลูกในวัย 1 ปีด้วยหลักสูตรที่เราออกแบบมาเป็นพิเศษนี้จะช่วยพัฒนาอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยนี้ได้ดียิ่งขึ้นไป และเรายังเชื่อมั่นอีกด้วยว่าถ้าเด็กวัย 1 ปีนี้ได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจให้มั่นคงแล้ว เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป

เรียนเป็นกลุ่ม โดยมีครู 2 ท่านที่จะดูแลการเรียนการสอนอย่างละเอียด และพิถีพิถันกับบุคลิกลักษณะเฉพาะรายบุคคลก่อนเริ่มการเรียน Kawai Music School จะไม่ใช้สูตรสำเร็จเพียงอย่างเดียวในการดูแลเด็กๆทุกคน เพราะเราให้ความเคารพกับบุคลิกลักษณะเฉพาะของเด็กแต่ละคนว่ามีความไม่เหมือนกัน

พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยใช้ดนตรีและคุณพ่อหรือคุณแม่เป็นสื่อในกิจกรรม Kawai Music Education System ใช้ Rhythmic เป็นสื่อการเรียน ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กๆ โดยให้ดนตรี และผู้ปกครองเป็นสื่อกลางในการพัฒนา

ก่อนการเรียนจะเริ่มขึ้น คุณครูจะใช้ดนตรีในการ warm up (เตรียมความพร้อม) โดยเรียกชื่อนักเรียนและสนุกสนานกับ character ตัวละครพระเอกที่ชื่อว่า Coo Chan ใช้ทำนองและจังหวะเป็นสื่อกระตุ้นให้เด็กๆในชั้นเรียน ตื่นตัวและสนุกสนาน

นอกจากการได้บริหารร่างกายกับดนตรีด้วยทำนองและจังหวะแล้ว เด็กๆก็ยังสามารถร้องเพลงง่ายๆกับครูและผู้ปกครองอย่างสนุกสนาน

เด็กเพียง 1ปี ยังไม่สามารถพูดคุยเป็นประโยค ยังเดินไม่ได้คล่องแคล่ว ในชั้นเรียน Coo Chan Land จะทำให้เด็กวัยเพียง 1 ปี สนุกสนานไปครูผู้สอน ผู้ปกครองอย่างเป็นธรรมชาติ จากเพลงที่ครูเล่น และร้อง ผู้ปกครองจะสัมผัสลูกน้อย กอดสัมผัสด้วยจังหวะ หรือทำนองทางดนตรีจะทำให้ซึมซับเข้าไปในตัวเด็กน้อยได้อย่างเป็นธรรมชาติ จากที่อยู่นิ่งๆ เด็กวัย 1 ปีนั้นจะค่อยๆมีการโยกตัว ปรบมือ กระดิกเท้าไปตามจังหวะดนตรี หรือแม้แต่อัมเสียงเพลงได้ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูด เพราะเด็กๆนั้นได้ ซึมซับดนตรีเข้าไปในร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อย่างไม่รู้ตัว

Target age: 1 year Group lessons(accompanied by guardian) Teachers: 2Duration: 40 minutes / session

Frequency: 3 times a month (36 per year)

Periods: Course starting in spring – 1 year / Course starting in Autumn – 6 months
* Lesson duration includes entering and leaving the classroom

  • Picture Book (1)

  • Rhythmic Guidebook (1)

  • CDs (1)

  • Attendance stickers (1)

* Both for the first half and the second half stage
* Image shows the material for the first half stage 

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน
  –  ฝึกการเข้าสังคม เพราะวิชานี้จะเรียนกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ผู้เรียนจะปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมใหม่ รวมถึงทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังฝึกความกล้าในการพบเจอคนแปลกหน้า ในที่นี้คือผู้ปกครองของเพื่อนๆ

  –  ฝึกทำตามคำสั่งภาษาอังกฤษ ที่มีในเพลงตามคุณครูได้ เช่น เดิน วิ่ง โยก เพื่อให้รู้จักการอยู่ในกฎระเบียบกับผู้อื่น

  –  ฝึกการสังเกตและสมาธิ ผ่านทางเสียงดนตรี เช่น การเคาะเครื่องดนตรีให้ ช้า-เร็ว ดัง-เบา ซึ่งเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีดนตรี–  ฝึกการคิดและจินตนาการ ด้วยการมีส่วนร่วมในการเล่านิทานไปกับคุณครู

  –  ได้ออกกำลังกายเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่จากการเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ


อายุของผู้เรียน: 1 – 1.11 ปี

รูปแบบการเรียนการสอน : กลุ่ม 4-6 คน

เวลาเรียน: เดือนละ 3-4 ครั้งๆละ 40 นาที

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 1 ปี

ตารางเวลาที่เปิดรับ

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG