fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION

LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Hello Music

หลักสูตรเปียโนสำหรับน้องวัย 3 ปี

    หลักสูตร Hello Music 3 ขวบเป็นหลักสูตรที่จะใช้คีย์บอร์ดขนาดเล็กประกอบการสอน เนื่องจากหลักสูตรนี้ เด็กๆจะต้องเริ่มเล่นเปียโนแล้ว แต่เปียโนที่เราใช้จะเป็นขนาดเล็กเพื่อที่น้ำหนักจะได้ไม่หนักจนเกินไป ไม่เป็นอันตรายต่อกล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้เรียน  Hello Music จะไม่มีตัวนำเรื่องราวในการสอน แต่จะมีเรื่องราวอยู่ในภาพวาดต่างๆในสมุดโน้ตเพลง จะเริ่มมีการเรียนสัญลักษณ์ทางดนตรีต่างๆ มีการใช้มือสัมผัสกับมือผู้สอนเพื่อฝึกขยับให้รับรู้ตำแหน่งต่างๆของคีย์เปียโน โดยเพลงจะไม่ได้ให้เด็กๆเล่นทั้งเพลง แต่จะฝึกให้เด็กๆฟังแล้วเล่นแทรกเข้ามาในช่วงกลางเพลง ท้ายเพลง เป็นต้น มากไปกว่านั้นยังมีการฝึกเขียน ระบายสีตำแหน่งของนิ้วและคีย์เปียโน เป็นการใช้ทั้งทักษะการฟัง ขยับร่างกาย และยังมีการอ่านด้วย

อุปกรณ์การเรียน
  – Textbook (1 book/6 months)

  – Notebook (1 book/12 months)

  – CD (1 CD/6 months)

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียน
  –  ฝึกเล่นเปียโนโดยใช้คีบอร์ด

  –  ฝึกการอ่านและเล่นโน้ตบนบรรทัด 5 เส้น

  –  ฝึกการเล่นจังหวะจากโน้ตประเภทต่างๆ

  –  ฝึกการฟังและเขียนโน้ตเบื้องต้น

   สุดท้ายเมื่อจบหลักสูตรจะมีการทดสอบจากส่วนกลางเพื่อวัดมาตรฐาน เมื่อสอบผ่านจะยังได้ใบรับรองการสอบและผลคะแนนจากคาไวประเทศญี่ปุ่น


อายุของผู้เรียน : 3-4 ปี

รูปแบบการเรียนการสอน : กลุ่ม 4 คน

เวลาเรียน: เดือนละ 4 ครั้งๆละ 50 นาที

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 1 ปี

ตัวอย่างการเรียนในห้องเรียน

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG