fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION

LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Sound Tree

หลักสูตรเปียโนสำหรับน้องวัย 4 ปีขึ้นไป

    หลักสูตรเปียโน Sound Tree  จะเป็นการเรียนการสอนที่นำ Rhythmic เข้ามาประกอบระหว่างคาบเรียนด้วย โดยจะมีตัวนำเรื่องราวชื่อ Woody และ Leaf เป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง ทุกคาบเรียนของหลักสูตรนี้จะมีเพลง Theme ที่ผู้สอนต้องเล่นก่อนจะเริ่มคาบเรียน โดยทางหลักสูตร Kawai นั้นจะสอนให้ผู้เรียนเริ่มรู้จาก โด เร มี ฟา ซอลในมือขวา และ โด ที ลา ซอล ฟา ในมือซ้ายไปพร้อมๆกัน ดังนั้น เพลง Theme ของคาไวจึงเน้นโน้ตเหล่านั้น
    หลักการสอนหลักสูตร Sound Tree จะให้ผู้เรียนเล่นเปียโนเป็นอย่างสุดท้ายในแต่ละเพลง โดยทุกครั้งที่เริ่มเพลง จะเริ่มด้วยผู้สอนต้องเล่นเปียโนให้ฟังพร้อมร้องเพลงในบทเรียนไปด้วย โดยต้องอาศัยเรื่องราวในหนังสือเรียนเชื่อมต่อกับสิ่งที่ตนเองกำลังสอนอยู่ ในแต่ละเพลงนั้น ส่วนมากผู้เล่นจะเล่นแทรกขึ้นมาไม่ใช่เล่นทั้งเพลงตั้งแต่ต้นจนจบ เพราะฉะนั้นลำดับต่อไป ผู้สอนจะแจก Percussion ให้ผู้เรียน และผู้เรียนต้องตี Percussion จุดที่ตัวเองต้องเล่นในบทเพลง  พอหลังจากตี Percussion เสร็จแล้ว ผู้เล่นต้องร้องได้ และต้องใช้มือประกบกับผู้สอนพร้อมขยับนิ้วให้ถูก จึงจะเล่นเปียโนเป็นลำดับสุดท้าย   มากไปกว่านั้นหลักสูตร Sound Tree ยังสอนเรื่องการฟังเสียงโน้ตต่างๆเพื่อฝึกเรื่องหู รวมไปถึงมีกิจกรรมทำแฟลชการ์ดและทดสอบผู้เรียนในแต่ละคาบเรียนอีกด้วย ผู้เรียนจะสนุกไปกับบทเรียนเพราะเราจะไม่บังคับเด็กนั่งอยู่แต่บนเปียโน   เรามีกิจกรรมอื่นๆมากมายเพื่อสร้างเซ้นทางดนตรีให้แก่พวกเขาโดยที่พวกเขาสามารถซึมซับได้เองโดยไม่รู้ตัว

 


อายุของผู้เรียน : 4 ขึ้นปี

รูปแบบการเรียนการสอน : ตัวต่อตัวกับคุณครู

เวลาเรียน: เดือนละ 4 ครั้งๆละ 30 – 50 นาที ขึ้นอยู่กับสมาธิของน้องๆ 

ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 6 – 10 ปี

อุปกรณ์การเรียน
  – Textbook 

  – CD 

  – Music Notebook

  – Communication Book

  – Sticker

*รายการอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว เป็นอุปกรณ์การเรียนเฉพาะหลักสูตร Sound Tree 1A เท่านั้น สำหรับระดับที่สูงขึ้น จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื้อหา

สิ่งที่หลักสูตร Sound Tree ต้องการปลูกฝังเบื้องต้นให้กับผู้เรียน
  – สามารถจำตำแหน่งของ  Middle Do (C) บนเปียโนได้อย่างแม่นยำ : ด้วยการร้องเพลงและทำกิจกรรมเข้าจังหวะร่วมกับคุณครู จะทำให้ค่อยๆคุ้นเคยกับคีย์บอร์ด และเมื่อเรียนไปไม่เกิน 1 เดือน จะสามารถจดจำตำแหน่งของ Middle Do (C) ได้ การจำตำแหน่ง Middle Do (C)  ได้อย่างแม่นยำในช่วงเริ่มต้น จะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคีย์บอร์ดและเพลงได้เร็วขึ้นในระดับต่อๆ ไป

  – สามารถเล่น 2 มือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ : ด้วยการทำกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย ทำให้ความสามารถทางดนตรีของเด็กๆ เติบโตและพัฒนาได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างการเล่นในตำแหน่งต่างๆ ของทั้ง 2 มือ ได้อย่างดี

  – สามารถเล่นโน้ตประเภทต่างๆได้ : การเรียนรู้โน้ตดนตรีประเภทต่างๆรวมถึงโน้ตที่ซับซ้อน เพื่อให้สามารถเล่นเพลงได้ง่ายมากขึ้น

  – สามารถเล่นโทนเสียงได้หลากหลาย : การเล่นโทนเสียงได้หลากหลายนั้น เริ่มจากความเข้าใจในเรื่องของเสียงประสาน ซึ่งการแสดงโทนเสียงต่างๆนั้น มาจากการจินตนาการของผู้เล่นที่ต้องมีการฝึกฝนและความเชี่ยวชาญ จึงจะทำให้การแสดงออกของอารมณ์เพลงนัั้น สามารถสื่อออกมาจากโทนเสียงที่ต่างกันได้อย่างชัดเจน

  – สามารถเล่นเพลงที่ซับซ้อนได้อย่างชำนาญ : สามารถเล่นมือขวาและเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการใช้เทคนิ้วของนิ้วเล่นทำนองที่ซับซ้อนได้ ในขณะเดียวกัน นิ้วซ้ายสามารถเล่นดนตรีประกอบในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างดี

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG