fbpx

เรื่องดนตรีหนิงเลือก

Kawai เท่านั้นให้น้องณิริน

 

” เพราะดนตรี คือความสุขของลูก

หนิงเลือก Kawai Music School

ให้ณิรินค่ะ “

หนิง  ปณิตา  ธรรมวัฒนะ

LEARNING IS PASSION

LEARNING IS HAPPINESS

โรงเรียนดนตรีที่ดีที่สุดจากประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เราเน้นให้เด็กมีความสุขและสนุกกับการเล่นดนตรี

Temporary Close

Jan 3, 2021

ประกาศปิดโรงเรียนเป็นการชั่วคราว ระหว่าง 2 มกราคม – 31 มกราคม 2564

      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดรุ่นแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทย   อาศัยอำนาจตามความในบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่ตามประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 31 มกราคม 2564  เพิ่มเติมจากประกาศของกรุงเทพมหานครที่ให้ปิดสถานศึกษาทุกแห่งตั้งแต่ 2 มกราคม – 17 มกราคม

      โรงเรียนดนตรีคาไว เกตเวย์ แอท บางซื่อ มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  โดยงดการเรียน การสอนทุกประเภท ในพื้นที่ของโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

     สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ทางโรงเรียนจะขยายเวลาหมดอายุของคอร์สตามระยะเวลาที่โรงเรียนปิดโดยคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้กับนักเรียนทุกท่านโดยอัตโนมัติ  ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านไม่ต้องกังวลถึงเรื่องระยะเวลาหมดอายุของคอร์สแต่อย่างใด ในระหว่างนี้หากผู้ปกครองหรือนักเรียนท่านใดมีความต้องการให้ทางโรงเรียนทำการสอนโดยผ่านระบบออนไลน์  สามารถติดต่อทางโรงเรียนตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้ตลอดเวลา ในเวลาทำการ  หรือ ตรวจสอบข้อมูลวิธีการเรียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

 

MUSIC EDUCATION SYSTEM FROM JAPAN BY CMG